Utetemperatur: 3.4℃

Köper 2,25 kW för 0.751 kr/kWh

Förbrukning 1,11 kW

Batteri 11,5%

Katten Tezla är hemma

appelis.se